BeeBot mat Pluk van de Petteflet

Dit is een BeeBot mat in het thema van Pluk van de Petteflet.

De flat van Pluk is opgedeeld in allerlei cijfers, de leerlingen werken in tweetallen, de een leest een som voor en de ander programmeert de BeeBot naar het juiste antwoord.

Print de Petteflet enkelzijdig uit en doe de kaarten in de transparante BeeBot mat. Print de sommenkaarten en stop deze in een bakje. De leerlingen pakken om de beurt een sommenkaartje en de ander programmeert de BeeBot naar het juiste antwoord. Is de BeeBot juist geprogrammeerd? Dan mag je het kaartje houden, is het niet het juiste antwoord? dan stop je het kaartje terug in het bakje.

De sommenkaarten zijn ook bij andere matten of voor andere doeleinden te gebruiken.